logo

Briiv

briiv je ekologická čistička vzduchu, ktorá používa 100% obnoviteľné a prírodné materiály na filtrovanie vzduchu v tvojej domácnosti alebo kancelárskom priestore. Tým sa vytvára čistý, bezpečný vzduch, aby
si mohol dýchať tak, ako to zamýšľala sama príroda. Dobrá kvalita vzduchu zabezpečuje lepší spánok, vyššiu energetickú hladinu a zlepšenie kognitívnych funkcií.
briiv funguje tak, že odstraňuje znečisťujúce látky z vášho domova, čím ti pomáha žiť, pracovať a dýchať zdravšie, šťastnejšie a bezpečnejšie.
Táto ekologická čistička poskytuje taký silný výkon ako 3 043 stredne
veľkých izbových rastlín. Takto si môžeš bez problémov užívať také isté výhody, ako by ste mali rastliny priamo vo svojom dome.

Zobrazený jediný výsledok